چهارشنبه 04 بهمن 1396
کمیته انطباق فرمانداری گناوه با افزایش آب بها مخالفت کرد
کمیته انطباق فرمانداری گناوه با افزایش آب بها مخالفت کرد
سیدعلی پاک نژاد افزود: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر گناوه مقررشده بود که در قبض آب مصرفی خانگی 2 ریال بر حسب هر لیتر و 2 و نیم ریال غیر خانگی افزوده شود.
فرماندارگناوه گفت: شورای اسلامی شهر گناوه پارسال در قبوض آب مشترکان در مصوبه ای یک ریال برای هر لیتر آب مصرفی بر نرخ خانگی و یک ونیم ریال بر قبوض غیرخانگی افزود که توسط آب وفاضلاب شهری در فیش های بدهی اعمال شد.
به استناد مفاد تبصره ٣ ماده واحده قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده شده تا مبالغی از ردیف این تبصره از تمامی مشترکان کاربری های خانگی و غیر خانگی با توجه به میزان مصرف آب اخذ و برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری و تاسیسات آب شهری هزینه شود.

 
   1396/4/12 09:05        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :