دوشنبه 06 خرداد 1398
اخبار مر بوط به روز 8 خرداد 1391
 1. فرماندارگناوه: عدالت در تخصیص اعتبار به روستاها مدنظر است
 2. ساخت یادمان شهدای گمنام گناوه آغاز شد
 3. نخستین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه به صورت آزمایشی وارد مدارشد
 4. باحضور وزیرراه و شهرسازی قطعه هفتم بزرگراه بوشهربه برازجان و گناوه افتتاح شد
 5. وزیرراه وشهرسازی با افزایش تسهیلات مسکن مهر شهرستان گناوه موافقت کرد
 6. فرماندارگناوه:220 میلیارد ریال برای طرح هادی روستاها اختصاص یافت
 7. فرماندارگناوه: 15میلیارد ریال برای احداث جاده دسترسی بندرگناوه اختصاص یافت
اخبار مر بوط به روز 16 خرداد 1391
 1. فرمانده سپاه گناوه: شاخه امر به معروف ونهی از منکر درادارات تشکیل می شود
 2. معاون فرماندارگناوه: جایگاه سوخت شناورهای باری حادثه خیز است
 3. فرماندارگناوه: عزت وسربلندی کشور مرهون امام راحل است
اخبار مر بوط به روز 19 خرداد 1391
 1. فرماندار گناوه: پروژه‌های عمرانی بندر ریگ 2 برابر شده است
اخبار مر بوط به روز 22 خرداد 1391
 1. فرماندار گناوه: تولید ملی افتخار ملی را به همراه دارد