دوشنبه 06 خرداد 1398
اخبار مر بوط به روز 2 مرداد 1392
  1. فرماندار گناوه:يكي از راه هاي توسعه و پيشرفت اين شهرستان محور تجارت است كه بايد روي اين ظرفيت سرمايه گذاري كرد.
  2. مسوولان ادارات گناوه خودشان درجلسات حضور يابند
اخبار مر بوط به روز 7 مرداد 1392
  1. فرماندار گناوه:حضور در راهپيمايي روز قدس خلق حماسه سياسي ديگري است
اخبار مر بوط به روز 23 مرداد 1392
  1. فرماندار گناوه:افكارعمومي وتحولات اجتماعي دريك جامعه به فعاليت خبرنگاران وابسته است
  2. فرماندار گناوه:طرح بزرگ واشتغال زاي پتروشيمي گناوه مورد حمايت همه مسئولين قرار ميگيرد
اخبار مر بوط به روز 26 مرداد 1392
  1. فرماندار گناوه:ارايه خدمات دولتمردان ارتباط به دولت خاصي ندارد و مديران نبايد احساس كنند، اكنون كه دولت تغيير كرده، چه بايد كرد.
اخبار مر بوط به روز 27 مرداد 1392
  1. همفكري و تعامل اعضاي شوراي آموزش وپرورش در پيشبرد اهداف عاليه اين مجموعه نقش مهم و بسزايي دارد.
اخبار مر بوط به روز 28 مرداد 1392
  1. پروژه فاضلاب گناوه بايد با سرعت عمل بيشتري به اتمام برسد
اخبار مر بوط به روز 31 مرداد 1392
  1. فرماندار گناوه:در هفته دولت ازادارات وكارمندان نمونه تجليل مي شود