شنبه 04 خرداد 1398
اخبار مر بوط به روز 5 آبان 1393
 1. اعتبارات عمرانی شهرستان گناوه به 55میلیاردتومان افزایش یافت
 2. ورزشکاران مدال آور بازی های پارآسیایی در گناوه استقبال شدند
اخبار مر بوط به روز 6 آبان 1393
 1. نقش آمار در توسعه وبرنامه ریزی ،بسیار حایز اهمیت است
 2. پاسخ فرماندار گناوه به انتقادات مردم از حوادث و وضعیت نامناسب جاده گناوه ـ دیلم
اخبار مر بوط به روز 10 آبان 1393
 1. خسارت جدی توفان به 70 قایق صیادی در روستای جزیره گناوه
اخبار مر بوط به روز 11 آبان 1393
 1. دیدار نخبگان دانش آموزی با فرماندار شهرستان گناوه
اخبار مر بوط به روز 28 آبان 1393
 1. معاون سیاسی فرماندار: زمان انتظار شناورها برای تخلیه کالا کاهش یابد
 2. بخشدارریگ: اولیا به ارتقای آموزشی این منطقه کمک کنند
 3. تجلیل از کتابداران نمونه شهرستان گناوه
 4. قرآن کریم عامل اصلی هدایت‎بشریت به سوی کمال و نیل به ارزشهای انسانی است
اخبار مر بوط به روز 29 آبان 1393
 1. ایجاد بوستان خانواده در گناوه ضروری ست
 2. تاکید فرماندار گناوه بر تقویت روابط عمومی ها