دوشنبه 06 خرداد 1398
اخبار مر بوط به روز 1 مهر 1394
  1. فرماندار گناوه: مدارس، دانش آموزان را با حقوق خود آشنا کنند
  2. حل مشکلات لنج داران گناوه در نشست با معاون عمرانی استاندار بوشهر
اخبار مر بوط به روز 11 مهر 1394
  1. فرماندارگناوه: نیروی انتظامی درانجام مسئولیت خطیر خود خوب عمل کرده است
اخبار مر بوط به روز 13 مهر 1394
  1. معاون سیاسی فرماندار گناوه: توجه طرح تحول نظام سلامت به سالمندان خاص است
اخبار مر بوط به روز 15 مهر 1394
  1. فرماندار گناوه خبر داد: اتخاذ تصمیمات لازم جهت تشییع باشکوه پیکر جان باخته حادثه منا
اخبار مر بوط به روز 16 مهر 1394
  1. تشییع باشکوه پیکر زنده یاد دریانورد از جانباختگان حادثه منا در بندر ریگ
اخبار مر بوط به روز 18 مهر 1394
  1. تاکید فرماندار گناوه بر برخورد قاطع با شناورهای صیادی غیرمجاز
اخبار مر بوط به روز 20 مهر 1394
  1. رفع تصرف از 30هزارمترمربع از اراضی دره گپ
اخبار مر بوط به روز 22 مهر 1394
  1. تاکید معاون فرماندار گناوه بر ضرورت رفتار شایسته و خدمات رسانی مناسب بیمارستان به مراجعین
اخبار مر بوط به روز 28 مهر 1394
  1. فرماندار گناوه: بسته های اقتصادی دولت، نقشی چشمگیر در شکوفایی کشور خواهد داشت