دوشنبه 06 خرداد 1398
اخبار مر بوط به روز 1 خرداد 1395
 1. معاون فرماندارگناوه: جشن نیمه شعبان اطلاع رسانی گسترده شود
اخبار مر بوط به روز 5 خرداد 1395
 1. تاکید فرماندار گناوه بر ضرورت بهسازی کشتارگاه دام شهرستان
اخبار مر بوط به روز 16 خرداد 1395
 1. بازدید فرماندار از اداره محیط زیست گناوه به مناسبت روز جهانی محیط زیست
 2. بازدید فرماندار گناوه از محل برگزاری امتحان نهایی دبیرستان های بندر رریگ
اخبار مر بوط به روز 18 خرداد 1395
 1. فرماندارگناوه : سرعت بخشی طرح جاده گناوه به میشان ضرورت دارد
اخبار مر بوط به روز 22 خرداد 1395
 1. مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان در گناوه بررسی شد
 2. فرماندارگناوه: دولت نگاه ویژه ای به روابط عمومی دارد
اخبار مر بوط به روز 23 خرداد 1395
 1. تاکید فرماندار گناوه بر ضرورت راه اندازی آزمایشگاه های مجهز استاندارد کالا
اخبار مر بوط به روز 24 خرداد 1395
 1. فرماندارگناوه: همکاری مسئولان با سرمایه گذاران ضروری است
اخبار مر بوط به روز 26 خرداد 1395
 1. فرماندارگناوه: اقتصادمقاومتی سرلوحه کاری دولت تدبیر و امید است
اخبار مر بوط به روز 29 خرداد 1395
 1. فرماندار گناوه خبر داد: عزم جدی دولت برای مقابله با گسترش اعتیاد
اخبار مر بوط به روز 30 خرداد 1395
 1. دیدار مردمی فرماندار گناوه با اهالی روستای چم شهاب