شنبه 04 خرداد 1398
اخبار مر بوط به روز 2 آذر 1395
 1. فرماندارگناوه: امکانات بهداشتی موجود جوابگوی این شهرستان نیست
 2. فرماندارگناوه: بسیج مختص یک گروه خاص نیست
اخبار مر بوط به روز 23 آذر 1395
 1. طرح المپیاد ورزشی و حیاط پویا در مدارس گناوه آغاز شد
 2. فرماندارگناوه: دولت تدبیر و امید سمن ها را احیا کرد
 3. آماده باش مدیریت بحران شهرستان گناوه
 4. بانک اطلاعاتی سرمایه گزاران در گناوه ایجاد می شود
 5. بوشهر یکی از استان های برتر کشور ازحیث بزرگراه می شود
 6. انتخابات شورای دانش آموزی در 121 آموزشگاه گناوه برگزارشد
 7. فرماندارگناوه: ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری مزایای فراوانی دارد
 8. آتش نشانان گناوه تجلیل شدند
 9. فرماندارگناوه: بسیج مختص یک گروه خاص نیست
اخبار مر بوط به روز 24 آذر 1395
 1. آماده باش مدیریت بحران شهرستان گناوه
 2. فرماندارگناوه: دولت تدبیر و امید سمن ها را احیا کرد
 3. طرح المپیاد ورزشی و حیاط پویا در مدارس گناوه آغاز شد
 4. بوشهر یکی از استان های برتر کشور ازحیث بزرگراه می شود
 5. فرماندارگناوه: ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری مزایای فراوانی دارد
 6. آتش نشانان گناوه تجلیل شدند
 7. فرماندارگناوه: بسیج مختص یک گروه خاص نیست
اخبار مر بوط به روز 28 آذر 1395
 1. فرماندارگناوه: فعالیت های پژوهشی مدنظر شورای دانش آموزی قرار گیرد